De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Cachet Models en hoewel wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Cachet Models staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert geen aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die erin worden uiteengezet.

Elke poging om deze website te hacken, schaden of manipuleren, inclusief maar niet beperkt tot het versturen van virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code, is ten strengste verboden.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.